سمینارهای اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف


با هدف ارتقای پژوهش در علوم اقتصادی در میان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان اقتصاد و همچنین شکل‌گیری بهتر ارتباط علمی دانشجویان با اساتید و دانش‌آموختگان داخل و خارج از کشور، مدتی است سمینارهای اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه‌ صنعتی شریف، به صورت هفتگی و در روزهای چهارشنبه برگزار می‌شود. مخاطبین اصلی این سمینارها اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هستند اما از حضور سایر علاقه‌مندان نیز در این سمینارها استقبال می‌شود، چرا که باعث گسترش پزوهش اقتصادی در کشور خواهد شد.
با توجه به شیوع بیماری کرونا، مدتی‌است این سمینارها به صورت مجازی برگزار می‌شود که فرصت مغتنمی برای بهره‌گیری از تجربیات و مطالعات اساتید خارج از کشور نیز شده است. در ادامه عنوان و چکیده سمینارهای اخیر و برنامه سمینارهای قطعی شده‌ی پیش‌رو قابل مشاهده است.

آدرس برگزاری سمینار:اتاق مجازی سخنرانی های گروه اقتصاد

سیمنارهای آتی

بررسی اثر حداقل دست‌مزد بر اشتغال در بازار کار ایران

وبینار پژوهشی

بررسی اثر حداقل دست‌مزد بر اشتغال در بازار کار ایران

ارائه دهنده: یاسر ملایی

(دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد)

اساتید راهنما: دکتر مسعود نیلی-دکتر محمد وصال

سیاست حداقل دست‌مزد، دهه‌هاست در اکثر کشورهای جهان با هدف بهبود معیشت شاغلان کم‌مهارت به کار گرفته می‌شود. مطالعات گسترده‌‌ای در کشورهای توسعه‌یافته برای بررسی اثرات این سیاست بر بازار کار، به‌ویژه بر دست‌مزد، اشتغال، و رفاه جامعه‌ی هدف انجام شده است. جمع‌بندی ادبیات تجربی حاکی از آن است که این سیاست اثر معناداری بر اشتغال در جامعه هدف ندارد؛ امّا دست‌مزد و رفاه شاغلان کم‌مهارت را بهبود می‌دهد. امّا در کشورهای درحال توسعه، که بازار کار غیررسمی بزرگ و غیرقابل انکاری وجود دارد، سیاست حداقل دست‌مزد می‌تواند از طریق انتقال اشتغال رسمی به بازار غیررسمی، اثر معکوسی بر اشتغال و رفاه جامعه هدف داشته باشد. در این میان، بررسی اثر سیاست حداقل دست‌مزد در بازار کار ایران، از چند جهت می‌تواند برای این حوزه از ادبیات جذاب باشد. اولا، نزدیک به ۶۰ درصد شاغلان در بازار کار ایران، خارج از پوشش حمایتی قانون کار هستند؛ ثانیا، ایران از معدود کشورهایی در جهان است که سیاست حداقل دست‌مزد را به صورت یکسان و سراسری وضع می‌کند و در نتیجه، میزان اهمیت و اثرگذاری این سیاست در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است؛ ثالثا، سطح حداقل دست‌مزد نسبت به میان‌گین دست‌مزد در اقتصاد ایران، از بالاترین‌ها در مقیاس جهانی است. با این حال، وجود حداقل دست‌مزد اسمی سراسری و بدون استثنا که هرساله به‌روز می‌شود، چالشی جدی برای شناسایی اثر علّی است. در این پژوهش، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ طرح آمارگیری از نیروی کار و طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، اثر این سیاست بر اشتغال، دست‌مزد، و بازار کار غیررسمی مطالعه می‌شود.

ارائه کننده: یاسر ملایی

زمان: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

لینک جلسه

سیمنارهای برگزار شده

Dynamic Value Shading

Dynamic Value Shading

 

Maryam Saeedi
Carnegie Mellon University

 

This paper examines a class of dynamic decision problems with irreversible actions and its embedding in strategic settings. Agents face random opportunities for taking irreversible actions that, together with a private random shock, determine their final payoff. Information is given by a signal process that arrives throughout the decision period. Our main contribution is methodological; we provide a decomposition of the optimal – and equilibrium – solution into a dynamic component and a static one. The solution to the former problem is independent of the specific payoff function of the agent beyond some general regularity conditions. For games of incomplete information with privately observed actions, this decomposition reduces the problem of finding equilibrium strategies to a solution of a static Bayesian game. The setting applies to a class of strategic problems, such as some tournaments, entry games, intermediation, and dynamic commitments. Two detailed applications are considered.

 

 

ارائه کننده:  دکتر مریم سعیدی

زمان: چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ عصر به وقت تهران

آدرس برگزاری سمینار: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/econ-talks

 

Energy subsidy and manufacturing firm performance

Energy subsidy and manufacturing firm performance

 

Ali Hojjati
Economics PhD Student at Sharif University

Advisors:   Dr.Mohammad Hossein Rahmati

 Dr.Seyed Ali Madanizadeh

This paper measures the importance of dispersion caused by energy price subsidy(level and dispersion) on manufacturing efficiency and how could it alter the welfare of households. We do this by developing a general equilibrium model of multi-product firms and analyzes their behaviour by making distortions in energy prices. The production function is modelled as a combination of how firms substitute energy and capital and labour and firms could choose a more efficient capital to energy ratio at some prices. So higher productive and bigger firms use this to reform their energy technology. As we expect from the literature, distortion in the price of the input could cause misallocation both in firms extensive, aggregate total productivity by making the lowest-productivity firms to exit, and intensive margin, output per capita. Moreover, and according to the format of the model, distortion in prices causes production in a lower technology of production, especially for big plants.

ارائه کننده: علی حجتی

زمان: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

آدرس جلسه: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/econ-talks

Growing by the Masses

Growing by the Masses

Revisiting the Link between Firm Size and Market Power

Hassan Afrouzi

Columbia University

How are firms’ size and market power related? Using merged micro-data about producers and consumers, we show that a firm’s size is mainly related to its number of customers, while its market power is associated only with average sales per customer. We study the macroeconomic implications of these facts by developing a firm dynamics model with customer acquisition and endogenous markups. By allowing firms to grow through customer acquisition, our model associates higher concentration at the top of the productivity distribution with a lower aggregate markup. Nonetheless, our quantitative analysis reveals (1) higher markup dispersion relative to conventional models, and (2) large welfare and efficiency losses due to misallocation of customers across firms. By concentrating customers among more productive firms, the efficient allocation achieves 10.8% higher aggregate productivity, 14.6% higher output and 13.6% higher welfare than the equilibrium allocation

 

 

ارائه کننده:  دکتر حسن افروزی

زمان: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ عصر به وقت تهران

آدرس برگزاری سمینار: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/econ-talks

Dual Holding and Bank Risk

Dual Holding and Bank Risk

Ali Taatian Stefano Bonini
Stevens Institute of Technology Stevens Institute of Technology – School of Business

 

We show that a bank with investors holding simultaneously both its equity and bond (dual-holders) exhibits lower risk and superior performance. Using the 2007-9 financial crisis as a quasi-natural experiment, we find that the presence of dual-holders reduces risky investment and risky business portfolio choices. Dual-holders’ influence is higher in more opaque banks, indicating that the mechanism of transmission is through a decrease in information asymmetry and a reduction in debtholder-shareholder conflict. This effect translates into higher unconditional and risk-adjusted stock returns. Our results have important normative implications in improving the stability of financial systems.

ارائه کننده:  جناب آقای دکتر علی طاعتیان

زمان:

چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ عصر به وقت تهران

آدرس برگزاری وبینار:

https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/business-research

How Psychological Ownership Increases Prosocial Behavior

How Psychological Ownership Increases Prosocial Behavior


:Abstract
This research explores the consequences of psychological ownership going beyond the specific relationship with the possession to guide behavior in unrelated situations. Across seven studies, we find that psychological ownership leads to a boost in self-esteem, which encourages individuals to be more altruistic. In addition, we show that the effect of psychological ownership on prosocial behavior is not driven by self-efficacy, perceived power, reciprocity, feeling well-off, or affect. Examining materialism and mine-me sensitivity as individual differences moderating the effect of psychological ownership on prosocial behavior, we find that the effect does not hold for individuals low on materialism or mine-me sensitivity. Finally, we attenuate the effect of psychological ownership on prosocial tendencies by making the negative attributes of one’s possessions relevant

:About the Speaker
Ata Jami is an assistant professor of marketing at the Kellogg School of Management, Northwestern University. Prof. Jami’s research focuses on consumers’ judgement and decision-making specifically examining how contextual cues of consumption settings and consumers’ sensory system affect their perceptions, judgments, and behaviors. His research addresses these domains in various contexts, using both laboratory and field data. His work has been published in leading journals, including Journal of Consumer Research, Journal of Marketing Research, Management Science, Journal of Experimental Psychology: General, Journal of Behavioral Decision Making, and Journal of the Association for Consumer Research. Prof. Jami
holds a PhD in business administration from the University of Utah

ارائه کننده:  عطا جامی

زمانچهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰

آدرس برگزاری وبینار:

https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/business-research

"The Mediating Effect of Cognitive and Motivational Mechanisms on the Relationship Between Authentic Leadership and Innovation: A Team-Level Analysis"

The Mediating Effect of Cognitive and Motivational Mechanisms on the Relationship Between Authentic Leadership and Innovation: A Team-Level Analysis

:Abstract
Team innovation—i.e., the intentional introduction and application of novel and useful ideas—is critical for the growth and survival of organizations in today’s rapidly changing and highly uncertain business environment. Leadership has been proposed as an important predictor of team innovation, and past studies have examined the effects of different leadership styles, such as transformational leadership and servant leadership, on team innovation. However, there is a paucity of research on the potential impacts of authentic leadership on team innovation. Furthermore, the mechanisms through which authentic leadership affect team innovation has yet to be explored. Authentic leadership can contribute to the internalization of motivation in followers, which affects employees’ performance in complex and non-routine activities. Accordingly, we suggest that the potential impact of authentic leadership on followers’ innovative behavior, as a complex and non-routine process, can be expected. In this research, we propose two mechanisms, cognitive and motivational, through which authentic leadership can strengthen team innovation. We explore the additive effects and relative power of these mechanisms in the relationship between authentic leadership and team innovation. We will test our theoretical model by employing a quantitative approach and collecting survey data through questionnaires

ارائه کننده:  فاطمه نیلی

زمانچهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰

آدرس برگزاری وبینار:

https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/business-research

بررسی اثربخشی حمایت‌ها و سیاست‌های نوآوری بر موفقیت شرکت‌های نوپای فناور در رسیدن به مرحله‌ی رشد در ایران

 بررسی اثربخشی حمایت‌ها و سیاست‌های نوآوری بر موفقیت شرکت‌های نوپای فناور در رسیدن به مرحله‌ی رشد در ایران

شرکت‌های نوپای فناور یکی از عوامل مهم خلق نوآوری و توسعه فناوری در کشورها هستند که در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. هم‌چنین این شرکت‌ها تأثیر مستقیم بر تسهیل فرآیند انتقال فناوری و ارتقاء ظرفیت جذب نظام‌ نوآوری دارند. با توجه به اثرات مثبت فراوان این شرکت‌ها علاوه بر نقش کلیدی آن‌ها در ارتقاء نوآوری، دولت‌ها در سراسر جهان سیاست‌هایی را برای حمایت از آن‌ها اجرا می‌کنند. در ایران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۱ سیاست‌هایی را جهت حمایت از شرکت‌های نوپای فناور تحت عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا کرده است. پژوهش‌هایی که تاکنون با هدف ارزیابی این سیاست‌ها صورت گرفته، عمدتاً به دلیل کمبود داده‌های مناسب و جدید بودن سیاست‌ها بسیار محدود است. این تحقیق با استفاده از داده‌های رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توفیق حمایت‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های نوآوری را در کمک به رسیدن شرکت‌های نوپای فناور به مرحله‌ی رشد (گذار شرکت‌‌‌های دانش‌بنیان نوپا به تولیدی) ارزیابی می‌کند. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می‌دهد که معافیت‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و خدمات مشاوره‌ای احتمال گذار شرکت‌های نوپای فناور را افزایش می‌دهند. همچنین شرکت‌های دارای محصولات بسیار پیشرفته در مقابل محصولات کمتر پیشرفته احتمال گذار بالاتری دارند. نهایتاً شرکت‌های نوپای بخش «فناوری اطلاعات و ارتباطات» بیشترین و شرکت‌های بخش «فناوری‌های زیستی» کمترین احتمال گذار را داشتند. در انتها نیز ضمن ارائه پیشنهاد‌‌‌های سیاستی برای ارتقاء اثربخشی سیاست‌‌‌های نوآوری، پیشنهاداتی برای مطالعات آینده پیشنهاد می‌‌‌گردد.

 

ارائه کننده:  علیرضا اشراقی
زمانچهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰
آدرس برگزاری وبینار: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/business-research

طراحی قرارداد با جایگزینی بعد از فروش بررسی موردی توزیع برق شرکت PG&E

طراحی قرارداد با جایگزینی بعد از فروش

بررسی موردی توزیع برق شرکت PG&E

محمد رسولی

دانشگاه استنفورد

در این مقاله ما به طراحی قرارداد برای شرکت توزیع‌کننده برق پس از ورود باطری‌های خانگی به بازار می‌پردازیم. این مسأله را به صورت کارگزار-کارفرما مدل می‌کنیم که در آن یک مونوپولیست یک فهرست از قراردادها را به کاربران ارائه می‌دهد تا کاربران را بازبینی و از هم جدا کند. محدودیت‌های انگیزشی دسترسی به باطری خانگی را به صورت جایگزینی پس از قرارداد مدل می‌کنیم. در شرایط عدم امکان آربیتراژ یا اقتصاد مقیاس بزرگ نشان می‌دهیم که مصرف‌کنندگان هیچ باطری استفاده نخواهند کرد. همچنین تکنولوژی باطری خانگی میزان منفعت توزیع‌کننده برق را کم خواهد کرد اما می‌تواند منفعت کاربران را بالا یا پایین ببرد. منفعت اجتماعی نیز می‌تواند در جهت بالا یا پایین تغییر کند.

ما این تغییرات را به صورت عملی با داده‌های ساعتی مصرف کنندگان برق شرکت توزیع برق PG&E در کالیفرنیا مدل می‌کنیم. با استفاده از یک روش ساختاری، تابع بهره‌مندی کاربران به صورت دومرحله‌ای مدل می‌شود: ابتدا میزان تغییرات مصرف نسبت به قیمت در کل یک ماه و سپس میزان جایگزینی مصرف بین ساعات مختلف در طول یک ماه. روش الگوریتم ماشین بدون ناظر برای دسته‌بندی کاربران بر اساس شیوه‌ی مصرف برق استفاده می‌شود.

 

ارائه کننده:  دکتر محمد رسولی

زمان: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

آدرس برگزاری سمینار: https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/econ-talks

Is Compensated Kidney Donation a Solution for Organ Shortage? Empirical Evidence from Iran

Is Compensated Kidney Donation a Solution for Organ Shortage? Empirical Evidence from Iran

MORTEZA ZAMANIAN

Amirkabir University of Technology 

Selling of a kidney from a living-donor is illegal in all countries all over the world, except for Iran where a regulated market has existed since 1987. The commonest critics of the opponents of conducting a kidney market are that paying for donation results in exploitation of the indigent donors, and discrimination against the poor patients. This paper addresses for the very first time this controversy using a unique data from the only existing regulated market in the world, and shows that a compensated kidney market provides an efficient solution free from ethical critics for organ shortage.

ارائه کننده:  دکتر مرتضی زمانیان

زمان: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح

دانلود ویدئو | دانلود فایل ارائه : (PPTX) (PDF)

Heterogeneous Agents, Housing Market Participation and Welfare Cost of Inflation

   Heterogeneous Agents, Housing Market Participation and Welfare Cost of Inflation

ارائه کننده: سرکار خانم نرگس طهماسبی

زمان: چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح

چکیده ارائه  | اسلاید ارائه | فیلم ارائه 

Heterogeneous Responses to Corporate Tax Rates: Evidence from Small and Large Firms

Heterogeneous Responses to Corporate Tax Rates: Evidence from Small and Large Firms

   

ارائه کننده: دکتر مرتضی زمانیان

زمان: چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح

اسلاید ارائه

Redistribution, Anti-globalization, and Identity Politics

Redistribution, Anti-globalization, and Identity Politics

ارائه کننده: نوید رئیسی

زمان: چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰

انقباض اعتباری، سرمایه در گردش و عملکرد بنگاه:مطالعه موردی کارگاه های صنعتی در سال ۱۳۸۷

انقباض اعتباری، سرمایه در گردش و عملکرد بنگاه:

مطالعه موردی کارگاه های صنعتی در سال ۱۳۸۷

سرکار خانم دکتر امینه محمودزاده

حمیدرضا عظیمی نیا

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشکاه صنعتی شریف

انقباض اعتباری به کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، افزایش هزینه و کاهش تولیدشان می‌انجامد. نیاز بنگاه‌ها به تامین‌مالی سرمایه‌در‌گردش باعث می‌شود در مقایسه با حالتی‌که فقط برای سرمایه‌گذاری وام می‌گیرند، در مواجهه با شوک عرضه وام واکنش سریع‌تر و شدیدتری را در تولید تجربه کنند. این پژوهش، با استفاده از پنل منحصربه‌فردی از داده‌های کارگاه‌های صنعتی ایران، نشان می‌دهد بخشی از سازوکار انتقال شوک عرضه وام به بخش حقیقی در انقباض اعتباری سال ۱۳۸۷ از مسیر سرمایه‌درگردش فعال شده‌است. براساس مشاهده بیش از ۹۵۰۰۰ کارگاه طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۲ ویژگی‌های پیشینی بنگاه‌ها قبل از وقوع شوک عرضه وام محاسبه‌شده و مبنای مقایسه عملکرد پسینی آن‌ها قرار گرفته‌است. خروجی رگرسیون متغیر ابزاری نشان می‌دهد بنگاه‌‌هایی که تقاضا برای سرمایه‌در‌گردش و محدودیت مالی شدیدتری داشته‌اند تولیدشان بیشتر افتاده، به‌گونه‌ای‌که یک روز طولانی‌تر بودن سرمایه‌در‌گردش رشد تولید را در بنگاه‌های محدودشده به‌صورت متوسط ۰.۶ واحد درصد کم کرده‌است. این در حالی‌است که بنگاه‌هایی که تقاضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته‌اند عملکرد متفاوتی در این سال نداشته‌اند. این نتیجه نسبت به مهار اثر سایر شوک‌های کلان، وضعیت اولیه بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری و موجودی‌انبار، تحولات تقاضا برای سرمایه‌در‌گردش، تغییر شیوه تخمین و نحوه شاخص‌سازی پایدار است.

ارائه کننده: دکتر امینه محمودزاده

زمان: چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح

Persuasion in Relationship Finance

Persuasion in Relationship Finance

Ehsan Azarmsa

PhD Candidate University of Chicago

Relationship finance features incumbent financiers’ observing interim information after initial investment but before continuation decision. The entrepreneurs’ endogenous information production and subsequent security issuance to both the incumbent insider and competitive outsider financiers constitute persuasion games with multiple receivers and contingent transfers. Entrepreneurs’ endogenous experimentation reduces insiders’ information monopoly, but holds up initial relationship formation. Insiders’ information production and interim investor competition mitigate the hold-up, and explain empirical links between competition and relational lending. Optimal contracts restore first-best outcomes using convertible securities for insiders and residuals for outsiders. Our findings are robust under continuum actions and restricted information design space.

ارائه کننده:  سید احسان آزرم‌سا

زمان: چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ ساعت

لینک مربوط به مقاله

تقویم برگزاری سمینارها

از آخرین سمینارهای اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد با خبر شوید!