اعضای هیات علمی گروه اقتصاد

حمیدرضا آرین

حمیدرضا آرین

استادیار
تحصیلات

دکترای مهندسی مالی، دانشگاه تورنتو، کانادا (۱۳۸۸)

مشاور ارشد مالی، موسسه تحلیلگران نخبه مالی CFA، آمریکا (۱۳۹۵)

مدیر ریسک مالی، انجمن جهانی متخصصان ریسک مالی GARP، آمریکا (۱۳۹۳)

کارشناسی ارشد ریاضیات محض، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۳)

کارشناسی ریاضیات محض، دانشگاه صنعتی شریف   (۱۳۸۱)

تماس

 طبقه اول، اتاق ۱۲۰

arian [at] sharif.edu

علاقه‌مندی‌های پژوهشی

مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت ریسک مالی و اصول بانکداری

معاملات الگوریتمی، تحلیل داده و یادگیری ماشین

آنالیز تصادفی، ارزشگذاری مشتقات و مهندسی مالی

ارزشگذاری سهام، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری های جایگزین

علی ابراهیم نژاد

علی ابراهیم نژاد

استادیار
تحصیلات

دکترای مالی، دانشگاه بوستون کالج، امریکا (۱۳۹۵)

کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه کوئینز، کانادا (۱۳۸۹)

کارشناسی ارشد تحقیقات اقتصادی و مالی، دانشگاه ماستریخت، هلند (۱۳۸۸)

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۶)

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

قیمت گذاری تجربی دارایی ها

خردساختار بازار

حقوق و مالی

مقررات و نظارت بر بازارهای مالی

محسن محقق

محسن محقق

استادیار
تحصیلات

 دکتری اقتصاد – دانشگاه ohio state university- اخذ مدرک سال ۱۳۹۸

تماس

 طبقه اول، اتاق ۱۲۰

داخلی ۱۶۲

m.mohaghegh[at]sharif.edu

علاقه‌مندی‌های پژوهشی

مالی

اقتصاد کلان

سازماندهی صنعتی

محمد حسین رحمتی

محمد حسین رحمتی

دانشیار
تحصیلات

دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس در آستین (۱۳۹۱)

کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی از دانشگاه شریف (۱۳۸۶)

کارشناسی مکانیک از دانشگاه شریف (۱۳۸۴)

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

اقتصاد کلان

سازمان های صنعتی

پول و بانک

شیوا زمانی

شیوا زمانی

دانشیار
تحصیلات

دکتری ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۸)

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تربیت معلم (۱۹۹۲)

کارشناسی ریاضی از دانشگاه تهران (۱۹۹۰)

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

معادلات دیفرانسیل تصادفی

ریاضیات مالی

مالی

سید فرشاد فاطمی

سید فرشاد فاطمی

استادیار
تحصیلات

دکتری اقتصاد از دانشگاه کالج لندن – انگلستان (۱۳۸۸)

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی – موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (۱۳۷۶)

کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک) – دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۷۳)

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

اقتصاد خرد

سازمان‌های صنعتی

نظریه قراردادها

غلامرضا کشاورز حداد

غلامرضا کشاورز حداد

دانشیار
تحصیلات

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران (۱۳۷۸)

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۳)

کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران (۱۳۶۹)

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

اقتصاد خرد

اقتصادسنجی

بازار کار

اقتصادسنجی مالی

امینه محمودزاده احمدی نژاد

امینه محمودزاده احمدی نژاد

استادیار
تحصیلات

دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶

ام فیل علوم اقتصادی، دانشگاه کمبریج انگلستان، ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد مهندسی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵

کارشناسی مهندسی برق – مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۲

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

اقتصاد کلان

سیاست‌های پولی و مالی

تامین مالی شرکتی

اقتصاد ایران

سید علی مدنی زاده

سید علی مدنی زاده

استادیار
تحصیلات

دکترای اقتصاد، دانشگاه شیکاگو امریکا، ۱۳۹۲

کارشناسی ارشد مهندسی رایانشی و ریاضیاتی، دانشگاه استنفورد، ۱۳۸۶

کارشناسی مهندسی برق – مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۳

کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

اقتصاد کلان

تجارت بین الملل

سیاستهای پولی و بانکی

سازمان های صنعتی

مسعود نیلی

مسعود نیلی

دانشیار
تحصیلات

دکتری اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان سال (۱۹۹۵)

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان (۱۹۹۲)

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۵)

کارشناسی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۸۰)

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

تئوری اقتصاد کلان

اقتصاد کلان بین‌الملل

اقتصاد سیاسی

اقتصاد ایران

محمد وصال

محمد وصال

استادیار
تحصیلات

دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)، سال ۱۳۹۳

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۷

کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۴

تماس
علاقه‌مندی‌های پژوهشی

مالیات ها

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد توسعه