دوره کاربردی یک ساله MBA با گرایش عمومی ۱۳۹۶
این دوره با حضور مدیران و صاحبان کسب و کارهای مختلف از دی ماه ۱۳۹۶ شروع شده و در زمستان سال ۱۳۹۷ پایان یافت.

دومین دوره کاربردی مدیریت ویژه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

با هدف ارتقای ظرفیت مدیریت این شرکت ،سال ۱۳۹۷

دوره کاربردی کوتاه مدت MBA ویژه مدیران شرکت مخابرات ایران

مشارکت اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و اساتید دانشگاه‌های خارج از کشور، سال ۱۳۹۶

دوره الکترونیکی و حضوری شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

این دوره آموزشی به صورت ترکیبی از کلاس های حضوری و الکترونیکی طراحی و اجرا شد. مدت این دوره ۱٫۵ سال بود و از سال ۱۳۹۶ آغاز شد.

اولین دوره کاربردی مدیریت ویژه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

این برنامه آموزشی با هدف ارتقای ظرفیت مدیریت این شرکت اجرا شد. اجرای اولین دوره اول در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.

دوره کاربردی یک ساله MBA با گرایش عمومی ۱۳۹۵
این دوره ها به مدت هفت سال با مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می گردید و از زمستان ۱۳۹۵ دانشکده مدیریت و اقتصاد اولین دوره مستقل خود را ارایه داده است که تا زمستان ۱۳۹۶ ادامه داشت. مخاطبان این دوره مدیران و صاحبان کسب و کارهای مختلف می باشند که برای کسب آموزش های کاربردی در این دوره ها حضور یافتند.

دوره کاربردی کوتاه‌مدت MBA با گرایش بازاریابی

این دوره به منظور آموزش مدیران و کارشناسان موسسه راهبر دانش (آموزشگاه آو) در سال ۱۳۹۱ برگزار گردید.

سه دوره کاربردی کوتاه‌مدت MBA با گرایش دارویی (Pharmacy-MBA)

این دوره‌ها با مشارکت دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده و مخاطبین آن مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‌ها و بنگاه‌های فعال در صنعت دارو بودند.

دوره کاربردی کوتاه مدت MBA با گرایش بازاریابی

این دوره با مشارکت و همکاری موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در سال ۱۳۸۹ برگزار شد. طول دوره به مدت یک‌سال، متشکل از دو نیم سال تحصیلی بود.

هفت دوره کاربردی کوتاه مدت MBA با گرایش عمومی

این دوره ها با مشارکت و همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان تهران از سال  ۱۳۸۹ برگزار شده‌اند. مدت برگزاری هر دوره یک سال بوده است.

دوره آموزشی در زمینه‌های تفکر سیستمی و رویکردهای حل مسئله

این دوره برای مدیران عالی و میانی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه درسال ۱۳۸۸ برگزار شد.

دوره آموزشی مدیریت ویژه شرکت مترا

این دوره آموزشی به سفارش شرکت مهندسین مشاور مترا برای تربیت مدیران و کارشناسان ارشد خود در سال ۱۳۸۴ برگزار شد.

دوره آموزشی مدیریت ویژه توسعه صادرات

این دوره برای ۱۲۰ نفر از مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های مختلف به سفارش مرکز توسعه صادرات ایران در سال ۱۳۸۳ برگزار شد.