دوره کاربردی یک ساله MBA با گرایش عمومی ۱۳۹۶
این دوره با حضور مدیران و صاحبان کسب و کارهای مختلف از دی ماه ۱۳۹۶ شروع شده و تا زمستان سال ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت.

دومین دوره کاربردی مدیریت ویژه شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

این برنامه آموزشی با هدف ارتقای ظرفیت مدیریت این شرکت در حال اجرا است. این دوره در سال ۱۳۹۷ آغاز شد.

دوره کاربردی کوتاه مدت MBA ویژه مدیران شرکت مخابرات ایران

این دوره با مشارکت اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و اساتید دانشگاه‌های خارج از کشور، از سال ۱۳۹۶ شروع شده و هم اینک در حال اجرا است.