انتصاب دکتر زمانی به عنوان مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

انتصاب دکتر علوی به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

انتصاب دکتر مسعود نیلی به عنوان “رئیس دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد” دانشگاه صنعتی شریف

انتصاب دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی به عنوان “معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری” شورای عالی انقلاب فرهنگی

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ایران

پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در رشته مدیریت صنعتی (در سال ۱۳۹۸)