برگزاری پنجمین همایش بین‌المللی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها توسط مؤسسه خیریه محک

سخنرانی با عنوان “ادامه تحصیل در رشته های سیاست گذاری عمومی”

برگزاری سخنرانی با موضوع Finding the most influential group in a Complex Network

همایش چشم‌انداز تحصیلی، پژوهشی و حرفه‌ای در حوزه مالی