آشنایی با دوره کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری

سخنرانی علمی: Adaptive Experimental Design with Temporal Interference

سخنرانی علمی: Entry and social efficiency under Bertrand competition and asymmetric information

اطلاعیه دفاع نیلوفر بهادری

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم اقتصادی آقای مجید عینیان

عنوان : مقالاتی در تبیین هموار سازی مصرف خانوارها

ارائه ‌دهنده :                     آقای مجید عینیان

 

استاد راهنما :                   آقای دکتر مسعود نیلی

ناظر تحصیلات تکمیلی :    آقای دکتر غلامرضا کشاورز

استاد ممتحن داخلی :        آقای دکتر سید مهدی برکچیان

استاد ممتحن داخلی :        آقای دکتر سید علی مدنی‌زاده

استاد ممتحن خارجی :       آقای دکتر حسن درگاهی

استاد ممتحن خارجی :       آقای دکتر فرهاد نیلی

 

تاریخ و روز:  یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳           ساعت:  ۴ بعدازظهر

مکان: اتاق سمینار طبقه سوم دانشکده مدیریت و اقتصاد

اطلاعیه دفاع آقای محمد حسین شعبانپور

سخنرانی علمی: Cost of Strategic Play in Centralized School Choice Mechanisms

سخنرانی علمی: Leveraged Buyouts and Financial Distress

سخنرانی علمی: The UN Sanctions and Manufacturing Downturn in Iran