آخرین احکام صادره

دکتر فتوحی رئیس دانشگاه طی حکمی ضمن قدردانی از دکتر غلامرضا کشاورز حداد، دکتر سیدعلی مدنی زاده را از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ برای مدت دو سال به عنوان «معاون پژوهشی و روابط بین الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

 

انتصاب اعضای کارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد سیاست گذاری علم و فناوری

انتصاب دکتر محمود زاده به عنوان مدیر دوره فرعی اقتصادانتصاب دکتر تصوری به عنوان مدیر دوره دکتری مدیریت

انتصاب دکتر اصلانی به عنوان مدیر دوره MBA مدیریت

انتصاب دکتر مدنی زاده به عنوان مدیر دوره کارشناسی ارشد اقتصاد نظری و اقتصاد انرژی

انتصاب دکتر ابراهیم نژاد به عنوان مدیر دوره دکتری اقتصاد

انتصاب دکتر آرین به عنوان دبیر جلسات گروه اقتصاد