سخنرانی علمی: Redistribution, Globalization, and Identity Politics

سخنرانی علمی: طرح جامع انرژی کشور و دورنمای انرژی ایران

انتصاب دکتر زمانی به عنوان مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

انتصاب دکتر علوی به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سخنرانی علمی: Evolution of wealth inequality in the U.S.: entrepreneurship and financial intermediation

سخنرانی علمی: Entry and social efficiency under Bertrand competition and asymmetric information

انتصاب دکتر مسعود نیلی به عنوان “رئیس دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد” دانشگاه صنعتی شریف

جلسه معارفه دانشجویان ورودی مهر ۱۳۹۸