مطالب توسط siavash moghaddasmeh

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ایران

پنج ارائه در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد ایران، از دانشکده مدیریت و اقتصادِ دانشگاه صنعتی شریف   ۱- عنوان: The Effect of Single-sex Schools on Educational Attainment: Evidence from Iran. نویسنده: دکتر محمد وصال و جواد صالحی.   ۲- عنوان: Unemployment Benefit, Vocational Training and Job Match Quality: Evidence from Labor Market Policies in […]