مطالب توسط e.loloi

جلسه دفاع از رساله دکتری علوم اقتصادی آقای مجید عینیان

عنوان : مقالاتی در تبیین هموار سازی مصرف خانوارها ارائه ‌دهنده :                     آقای مجید عینیان   استاد راهنما :                   آقای دکتر مسعود نیلی ناظر تحصیلات تکمیلی :    آقای دکتر غلامرضا کشاورز استاد ممتحن داخلی :        آقای دکتر سید مهدی برکچیان استاد ممتحن داخلی :        آقای دکتر سید علی مدنی‌زاده استاد ممتحن خارجی :       آقای دکتر حسن درگاهی استاد ممتحن خارجی :       آقای […]