ظرفیت پذیرش دکترا سال ۹۸ دانشکده مدیریت و اقتصاد در رشته مدیریت صنعتی (گرایش سیستم‌ها) چهار نفر می‌باشد.

برای پذیرفته شدگان امکان تحصیل در حوزه‌های متفاوت مدیریت وجود داشته و دانشجو با مدرک دکترای مدیریت فارغ‌التحصیل می‌گردد.