نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد با همکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مطالعات صنعتی دانشکده، مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. در این نشست منتخبی از پژوهشهای دانشکده و مرکز آمار که با استفاده از پایگاه‌های داده ای مرکز آمار انجام شده است، ارائه می‌شود. این برنامه، مثالهای از پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های خرد که دلالت‌های مشخص سیاستگذاری دارند را در چهار حوزه مختلف ارایه می‌دهد. مخاطبین برنامه دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد و سیاستگذاران هستند. شرکت در نشست رایگان است.
لینک برنامه نشست
لینک نشست