کارگاه آموزشی ادغام و تملیک شرکتها

کارگاه آموزشی ادغام و تملیک شرکتها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۲۲ و ۲۳ مرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
مدرس دوره آقای دکتر مهدی راستاد، استادیار دانشگاه پلی‌تکنیک ایالت کالیفرنیا هستند.