انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که تاریخ انتخاب واحد برای نیمسال اول ۹۷-۹۸ از روز شنبه ۱۷ شهریور تا چهارشنبه ۲۲ شهریور خواهد بود.