کمیته علمی کنفرانس جهانی نوآوری باز در دانشگاه برکلی، دکتر محمدصالح فرازی استادمدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف را به عنوان یکی از سه نامزد‌ نهایی دریافت جایزه «بهترین مقاله پژوهشگران نوظهور» در سال ۲۰۲۰ معرفی کرد.

کمیته علمی کنفرانس جهانی نوآوری باز در دانشگاه برکلی، دکتر محمدصالح فرازی استادمدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف را به عنوان یکی از سه نامزد‌ نهایی دریافت جایزه «بهترین مقاله پژوهشگران نوظهور» در سال ۲۰۲۰ معرفی کرد. این کنفرانس تخصصی که هفتمین دوره آن در تاریخ ۱۰ و ۱۱ دسامبر امسال (۲۰ و ۲۱ آذرماه) برگزار می شود با هدف انتقال یافته های پژوهشگران آکادمیک در حوزه نوآوری باز به مدیران اجرایی کمپانی‌های بین‌المللی برگزار می‌شود و ریاست آن بر عهده هنری چسبورو دانشمند برجسته دانشگاه برکلی و مبدع نظریه نوآوری باز است.

مقاله‌ مورد اشاره توسط دکتر فرازی (به عنوان نویسنده اول) و سه پژوهشگر دیگر از فرانسه و آمریکا نوشته شده و به موضوع Coopetition یا همزمانی رقابت و همکاری بین شرکای تجاری می‌پردازد. پژوهشگران این پروژه با مطالعه ۱۸۰ مورد همکاری استراتژیک بین کمپانی‌های داروسازی و بیوتکنولوژی دریافتند که هرچه میزان رقابت (تعداد بازارهایی که هر دو شرکت در آن‌ها حضور دارند) بیشتر شود شدت همکاری بین دو شریک هم افزایش پیدا می‌کند، ولی بعد از رسیدن به نقطه بیشینه مجددا افت می‌کند: بیشترین میزان همکاری بین شرکایی است که در تعداد متوسطی از بازارها رقابت دارند. شرکایی که بازار مستقیم رقابتی کمتری داشتند و نیز‌ آن‌هایی که در تعداد زیادی از بازارها رقابت مستقیم داشتند، همکاری کمتری از خود نشان می‌دهند.

علاوه بر این یافته جدید که به تکمیل پژوهش‌های قبلی در حوزه نوآوری و همکاری‌های بین سازمانی کمک می‌کند، روش تحقیق به‌کار گرفته شده در این مقاله هم در نوع خود نوآورانه و متمایز است و به کمک سه‌نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف (عادل رحیمیان، عارف رحیمیان و زهرا فرح‌بخش) صورت گرفته‌ است. این سه نفر در نقش دستیاران تحقیق، از یک الگوریتم هوش‌مصنوعی برای پردازش متن آزمایشات بالینی شرکت‌های بیودارو استفاده کردند که بازار هدف آن‌ها را (حتی وقتی هنوز هیچ‌ محصولی به بازار نداده‌اند) با دقت بالایی مشخص می‌کند.