این سمینار به هفته آینده چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ موکول شده است.

آدرس برگزاری سمینار:سامانه کلاسهای مجازی شریف – اتاق مجازی سخنرانیهای گروه اقتصاد

لیست سمینارهای دکتری