سمینارهای اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف


با هدف ارتقای پژوهش در علوم اقتصادی در میان اساتید، پژوهشگران و دانشجویان اقتصاد و همچنین شکل‌گیری بهتر ارتباط علمی دانشجویان با اساتید و دانش‌آموختگان داخل و خارج از کشور، مدتی است سمینارهای اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه‌ صنعتی شریف، به صورت هفتگی و در روزهای چهارشنبه برگزار می‌شود. مخاطبین اصلی این سمینارها اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هستند اما از حضور سایر علاقه‌مندان نیز در این سمینارها استقبال می‌شود، چرا که باعث گسترش پزوهش اقتصادی در کشور خواهد شد.
با توجه به شیوع بیماری کرونا، مدتی‌است این سمینارها به صورت مجازی برگزار می‌شود که فرصت مغتنمی برای بهره‌گیری از تجربیات و مطالعات اساتید خارج از کشور نیز شده است. در ادامه عنوان و چکیده سمینارهای اخیر و برنامه سمینارهای قطعی شده‌ی پیش‌رو قابل مشاهده است.

آدرس برگزاری سمینار:سامانه کلاسهای مجازی شریف – اتاق مجازی سخنرانیهای گروه اقتصاد

لیست سمینارهای دکتری
۹۹/۰۴/۱۱دکتر محمد وصالاثرات پنهان جنگ ایران و عراق در دوران جنینی بر سال‎های تحصیل۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۹/۰۴/۱۸دکتر حامد قدوسیHedging Commodity Price Risk: An Equilibrium View۱۸:۰۰-۱۹:۳۰
۹۹/۰۴/۲۵دکتر محمدعباس رضاییOptimal Design of Limited Partnership Agreement۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
۹۹/۰۵/۱۵یاسر ملاییبررسی اثر حداقل دست‌مزد بر اشتغال در بازار کار ایران۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۹/۰۵/۲۲۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۹/۰۵/۲۹۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۹/۰۶/۰۵علی حجتی نجف آبادیقیمت انرژی و معمای تغییر تکنولوژی تولید۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۹/۰۶/۱۲خانم دکتر محمودزاده۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۹/۰۶/۱۹اثرات ساخت مسکن دولتی بر ارزش خانه های اطراف: شواهدی از مسکن مهر۸:۳۰-۱۰:۰۰
۹۹/۰۶/۲۶مینا خرم۸:۳۰-۱۰:۰۰