انتخاب عضو هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر

جناب آقای دکتر مدنی زاده در جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر جوان اقتصاد ایران که با حضور ١١ دانشکده و پژوهشکده حوزه اقتصاد در تاریخ ٢٣ تیرماه برگزار شد، همراه با آقای حسین توکلیان به طور مشترک به عنوان پژوهشگر برتر جوان اقتصاد ایران انتخاب شدند. این موفقیت را به ایشان، دانشکده مدیریت و اقتصاد و دانشگاه صنعتی شریف تبریک میگوییم.

لینک خبر در دنیای اقتصاد