دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

آیا رانندگی در تعطیلات خطرناک‌تر از روزهای عادی است؟ بررسی اثر تعطیلات بر تصادفات جاده‌های ایران

 

ارائه‌دهندهمریم کوشکباغی

استاد راهنما: آقای دکتر محمد وصال

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر علی ابراهیم نژاد

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر امیر صمیمی

تاریخ و روز: دوشنبه  ۱۳۹۸/۱۱/۰۵   ساعت: ۷:۳۰ صبح

مکان: اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد