دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

اثر نوسانات اقتصاد کلان بر توزیع درآمد خانوارهای ایرانی

 

ارائه‌دهندهمنصور شاکریان

استاد راهنما: آقای دکتر مسعود نیلی

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر محمد وصال

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر محمد حسینی

تاریخ و روز: دوشنبه  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   ساعت: ۸ صبح

مکان: اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد