دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

نقش سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین در تاب­آوری زنجیره تأمین خدمات درمانی

 

ارائه‌دهندهحسین خدادادی نژاد

استاد راهنما: دکتر آرش خلیلی نصر

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر محمدرضا آراستی

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر احسان نیک‌بخش

تاریخ و روز: شنبه  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸   ساعت: ۸ صبح

مکان: اتاق سمینار طبقه سوم ( اتاق ۳۰۸)