دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :رابطه بین قیمت اسمی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 

ارائه‌دهنده:علی‌رضا محمدی سپه‌وند

استاد راهنما:آقای دکتر علی ابراهیم نژاد

استاد راهنمای همکار: آقای دکتر سیدمهدی برکچیان

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر غلامرضا کشاورز

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر مهدی حیدری

تاریخ و روز: سه‌شنبه ۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۹:۳۰ صبح

مکان: اتاق سمینار طبقه چهارم دانشکده مدیریت و اقتصاد