پذیرش دکتری در رشته مدیریت صنعتی-گرایش سیستم‌ها

قابل توجه متقاضیان رشته مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در مقطع دکتری

دانشکده مدیریت و اقتصاد برای سال ۹۹ تنها از طریق کنکور رشته مدیریت صنعتی، گرایش سیستمها در مقطع دکتری دانشجو می­پذیرد. پذیرش بر اساس رتبه کنکور و مصاحبه علمی صورت می پذیرد. دانشجویان پس از پذیرش، بر اساس علاقه و در صورت وجود ظرفیت آزاد استاد راهنمای مربوطه، می توانند زمینه تحصیلی خود را که شامل گرایشهای استراتژی، سیستمهای اطلاعاتی، بازاریابی، رفتارسازمانی، عملیات، فناوری، کارآفرینی، و مالی می باشد انتخاب نمایند.