دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی قصدمندی استفاده از نرم­افزار همراه­بانک با استفاده از تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده

 

ارائه‌دهنده: محمد مسعود قوام

استاد راهنما: آقای دکتر مهدی کیامهر

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر ابراهیم سوزنچی

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر علی ملکی

تاریخ و روز: شنبه ۹۸/۹/۲ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر

مکان:اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد