دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :  چسبندگی قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن: شواهدی از اقتصاد ایران

 

ارائه‌دهنده: معصومه ساعدی

استاد راهنما: آقای دکتر مدنی‌زاده

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر برکچیان

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر بیات

تاریخ و روز: یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۶:۳۰ صبح

مکان: اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد