دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :  تخمین کشش عرضه در بازار تاکسی های اینترنتی

 

ارائه‌دهنده:علیرضا استرابی

استاد راهنما: آقای دکتر مدنی زاده

استاد راهنمای همکار: آقای دکتر جوشقانی

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر وصال

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر مهینی

تاریخ و روز: یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۲ ظهر

مکان: اتاق سمینار طبقه چهارم دانشکده مدیریت و اقتصاد