دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان : محاسبه کشش قیمتی عرضه ساعت‌های کاری رانندگان در بازار تاکسی‌های آنلاین (مطالعه موردی تپسی)

 

ارائه‌دهنده: سعید عباسیان

استاد راهنما: آقای دکتر مدنی زاده

استاد راهنمای همکار: آقای دکتر جوشقانی

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر وصال

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر مهینی

تاریخ و روز: یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۳:۳۰ ظهر

مکان: اتاق سمینار طبقه چهارم دانشکده مدیریت و اقتصاد