دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بررسی عوامل موثر بر تصمیم مشتریان برای نصب و خرید نرم‌افزارهای تلفن همراه

 

ارائه‌دهندهسیدمهیار رضازاده

استاد راهنما: آقای دکتر فاطمی

استادراهنمای همکار: آقای دکتر جوشقانی

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر مدنی زاده

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر سوری

تاریخ و روز: یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۸ 

مکان: اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد