دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی اثر تحریم‌ها بر بازار سهام ایران با استفاده از روش تحلیل خودکار محتوا

 

ارائه‌دهنده: محمد محمودی میمند

استاد راهنما: آقای دکتر برکچیان

استاد راهنمای همکار: آقای دکتر ابراهیم نژاد

استاد ممتحن داخلی: خانم دکتر زمانی

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر مهدوی پارسا

تاریخ و روز: یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ ساعت ۳ بعد ازظهر

مکان: اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد