دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :  تعارضات سیاسی، نااطمینانی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

 

ارائه‌دهنده: احسان حبیب پور مقدم

استاد راهنما: آقای دکتر برکچیان

استاد راهنمای همکار: آقای دکتر نیلی

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر مدنی زاده

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر متوسلی

تاریخ و روز: یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۰:۴۵ صبح

مکان: اتاق سمینار طبقه چهارم دانشکده مدیریت و اقتصاد