دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

اثر توسعه آموزش عالی در دهه ۱۳۸۰ روی تبعیض‏‏های تحصیلی در ایران

 

ارائه‌دهنده: مجتبی مهدی پور

استادراهنما: آقای دکتر وصال

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر مدنی زاده

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر حسینی

تاریخ و روز: یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ ساعت ۸ صبح

مکان: اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد