دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :  تخمین کشش تقاضای کالری و ریز مغذی‌ها در ایران برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۷

 

ارائه‌دهنده: میترا السادات حسین پور

استاد راهنما: آقای دکتر وصال

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر کشاورز

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر حسینی

تاریخ و روز: یکشنبه ۹۸/۶/۳۱ ساعت ۹:۳۰ صبح

مکان: اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد