دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان :  تاثیر مدیران بر عملکرد و تصمیمات بنگاه

 

ارائه‌دهنده: نیلوفر بهادری

استاد راهنما: آقای دکتر سیدمهدی برکچیان

استاد راهنمای همکار: آقای دکتر علی ابراهیم نژاد

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر غلامرضا کشاورز

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر مهدی حیدر

تاریخ و روز: چهارشنبه ۹۸/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰

مکان: اتاق ۳۱۹ طبقه سوم دانشکده مدیریت و اقتصاد