دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان : پیش‌بینی به­هنگام رشد تولید ناخالص داخلی و رشد مصرف بخش خصوصی با استفاده از داده­های پرداخت الکترونیکی

ارائه‌دهنده: محمد حسین شعبانپور

استاد راهنما: دکتر سید مهدی برکچیان

استاد ممتحن داخلی: دکتر مسعود نیلی

استاد ممتحن خارجی: دکتر مهرداد سپه وند

تاریخ و روز: یکشنبه۲۰/۵/۹۸ ساعت۱۰

مکان: اتاق سمینار طبقه اول

چکیده پایان‌ نامه:

این پژوهش نشان می­دهد که داده­های پرداخت الکترونیکی که از ابتدای بهار۱۳۹۲ تا انتهای پاییز۱۳۹۶ با تواتر ماهانه در دسترس است می­تواند در کنون­بینی دو متغیر مهم اقتصاد کلان یعنی رشد مصرف بخش خصوصی و رشد تولید ناخالص داخلی مفید باشد. نیاز مبرم سیاست­گذار پولی به آگاهی از وضعیت جاری و گذشته­ی اقتصاد، ارزش داده­های به­هنگام و دقیق که تصویری جامع از اقتصاد ارائه می­دهد را دوچندان می­کند. دو خصوصیت آنی بودن این مجموعه از داده­ها و دقت ثبت آن‌ها فرصتی را فراهم می­کند تا تصویری از فضای جاری اقتصاد با کمترین تأخیر به دست تحلیل­گران اقتصادی، بالأخص سیاست­گذاران برسد. در این پژوهش نحوه­ی استفاده از این داده­ها در کنار داده­های فروش برق که با تواتر دوماهه و در سطح تجاری، صنعتی و کشاورزی در دسترس است در چهارچوب مدل تواتر متفاوت با داده­های ترکیبی (MIDAS) مورد بررسی قرار می­گیرد. فرضیه­ی پژوهش این است که داده­های رشد پرداخت الکترونیکی (شاپرک) با رشد تولید ناخالص داخلی و رشد مصرف بخش خصوصی در طول زمان رابطه­ای پایدار دارند.

کلمات کلیدی : داده­های به ­هنگام، پیش ­بینی، کنون‌بینی، تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، پرداخت الکترونیک