دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه اثر تمایلی در صندوق­های سرمایه­ گذاری مشترک ایران

ارایه‌دهنده:                     نوید نشاط امیدواران

استاد راهنما:                    دکتر سید مهدی برکچیان

استاد راهنمای همکار:           دکتر علی ابراهیم نژاد

استاد ممتحن داخلی:            دکتر شیوا زمانی

استاد ممتحن خارجی:           دکتر مهدی حیدری

زمان:                                       سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۸:۳۰ صبح

مکان:                                      اتاق سمینار طبقه‌ی اول

چکیده

 

اثر تمایلی به معنای تمایل سرمایه­ گذاران حقیقی یا حقوقی به فروش سهام برنده (با بازده مثبت) و نگهداری سهام بازنده (با بازده منفی) است. ادبیات موجود عمدتاً به بررسی این اثر در سطح سرمایه‌گذاران حقیقی پرداخته است. پژوهش حاضر، به بررسی وجود اثر تمایلی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یکی از مهم‌ترین و فعال‌ترین سرمایه‌گذاران حقوقی می‌پردازد. برای این منظور، با استفاده از داده ­های فروش و داده­ های سبد سهام چهارده صندوق­ سرمایه­ گذاری مشترک فعال در بورس تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۶ به بررسی وجود اثر تمایلی پرداختیم. رفتار صندوق­های تحت مطالعه وجود اثر تمایلی را تایید کرده و نشان­ می ­دهد که این سرمایه ­گذاران نهادی به طور قاعده­ مند تمایل بیشتری به فروش سهام افزایش قیمت­ یافته دارند. به عبارت دقیق­ تر، احتمال فروش سهام برنده %۴۶ بیش از احتمال فروش سهام بازنده می­ باشد. چنانچه مالیات و کارمزد معاملات را در محاسبه سود دخالت ندهیم، این عدد به ۵۱% افزایش می‌یابد. بنابراین، اثر تمایلی مثبت و معنادار مشاهده شده مستقل از شمول یا عدم شمول مالیات و کارمزد معاملات است.

کلمات کلیدی: مالیه رفتاری  اریب رفتاری اثر تمایلی  صندوق سرمایه گذاری مشترک  زیان گریزی معامله گری مالیات محور

Behavioral finance – Behavioral bias – Disposition effect – Mutual fund – Loss aversion – Tax motivated trading