جلسه معارفه دانشجویان ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۷ این دانشکده روز شنبه مورخ ۱۳ بهمن از ساعت ۱۲ برگزار خواهد شد. از کلیه دانشجویان ورودی جدید دانشکده دعوت می‌شود در این جلسه حضور به هم رسانند.

محل مراسم سالن دکترمشایخی واقع در طبقه منفی یک دانشکده مدیریت و اقتصاد است. جلسه در دو بخش برگزار می‌شود:

  • بخش اول: معرفی دانشکده و توضیح در مورد برخی موارد آموزشی است.
  • بخش دوم: توضیحاتی در مورد ساختار دوره ارائه خواهد شد.

مشاهده اطلاعیه (کلیک کنید)