عنوان :

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر انگیزه درونی کارکنان در فرآیند تفویض اختیار به آنها در یک شرکت دانش‌بنیان

ارائه دهنده:   

فرید رضائی

استاد راهنما:  

دکتر سید بابک علوی

استاد ممتحن داخلی :

 دکتر سارا بانکی

استاد ممتحن خارجی:

دکتر ندا محمد اسماعیلی

 

زمان :

 یکشنبه ۳۰ دی ماه                              ساعت    ۱۱:۰۰

مکان:

 اتاق سمینار طبقه اول

 

چکیده پایان نامه  :

در برخی سازمان‌ها مشاهده شده است که علی‌رغم تفویض اختیار اصولی و قاعده‌مند، برخی از نیروها همچنان انگیزه درونی کافی برای استفاده از اختیارات تفویض شده ندارند. از منظر نظریه‌ خود تعیین‌گری این مسأله می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. به عنوان مثال به خاطر جذاب بودن همه گزینه‌ها یا نامطلوب بودن همه گزینه‌ها، انتخاب بین آن‌ها سخت می‌شود. یا در برخی موارد فردی که اختیارات به وی تفویض شده است، از آن‌جایی که خود شایستگی کافی برای استفاده از اختیارات خود را ندارد، بنابراین از تصمیم‌گیری خودداری می‌کند. براساس برخی مطالعات به نظر می‌رسد که ارزش‌های فردی مختلف در محیط کاری با یکدیگر متفاوت است و امکان دارد که افراد مختلف از شرایط یکسان برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. در این پژوهش، دو مسأله حمایت مدیر و اطلاع رسانی به بقیه ذی‌نفعان در سازمان به عنوان اصول تفویض اختیار و اثر این دو بر نیازهای روانشناختی بررسی شده است. در بخش ارزش‌های فردی شش ارزش ارزشمند دانستن تقدیر و تشکر، دیده شدن نتایج، احترام به ساختار سازمانی، مسئولیت‌پذیری، علاقه فرد به یادگیری، تعادل بین کار و زندگی و ارزشمند دانستن پیشرفت، یافت شده است. اثر احتمالی این ارزش‌ها بر انگیزه درونی برای استفاده از اختیار نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلمات کلیدی:‌

انگیزه‌ درونی، تفویض اختیار، نظریه خود‌ تعیین‌گری، ارزش‌، ارزش‌های فردی، ارزش‌های نسلی