عنوان :

محاسبه­ ی ریسک نقدشوندگی و اندازه گیری تاثیر آن روی بازدهی سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران

Liquidity risk measurement and its effect on Asset Pricing in Tehran Stock Exchange

ارائه‌دهنده:

محمدرضا جعفرزاده

 

استاد راهنما:

خانم دکتر زمانی، آقای دکتر ابراهیم­ نژاد

استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتر برکچیان

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر حق­ پناه

 

 

تاریخ و روز:

یکشنبه    ۱۳۹۷/۱۰/۲۳     ساعت: ۱۱

مکان:

 دانشکده مدیریت و اقتصاد – سالن سمینار طبقه اول

چکیده پایان‌نامه:

پیشینه­ ی پژوهش­ های انجام شده در بازار­های آمریکا، اروپا و بازار ایران، نشان از اهمیت ریسک نقدشوندگی در معاملات انواع مختلف دارایی­ های مالی دارد. و به عنوان یکی از عناصر مهم ریسک در قیمت­ گذاری دارایی­ های مالی، برای آن صرف ریسک در نظر گرفته می­ شود. معیارهای متفاوتی برای اندازه­ گیری این نوع از ریسک در پژوهش­ های مختلف استفاده شده است که تفاوت آن­ها در سهولت محاسبه و توضیح­ دهندگی می­باشد. ریسک نقدشوندگی را به سه قسم می­توان تقسیم نمود: اول، بخش اشتراکات ریسک نقدشوندگی هر پرتفوی یا سهم، با نقدشوندگی بازار، دوم، تاثیرپذیری بازده­ی پرتفوی یا سهم، از سطح نقدشوندگی بازار، سوم، تاثیرپذیری نقدشوندگی پرتفوی از بازده بازار که برای هریک از این سه بخش ریسک نقدشوندگی، متناظرا بتاهایی را با تغییرات نقدشوندگی و بازده­ی بازار و پرتفوی می­توان نسبت داد. یافته­ های این بررسی حاکی از این است که، پرتفوی با عدم نقدشوندگی بالا، میزان اشتراک عدم نقدشوندگی آن با عدم نقدشوندگی بازار، بالاست و همچنین حساسیت بازدهی آن به نقدشوندگی بازار بالاتر و حساسیت نقدشوندگی آن به بازده بازار، نیز بیشتر است.

در پژوهش حاضر چیدمان پرتفوی­ ها را بر حسب سطح نقدشوندگی و تغییرات نقدشوندگی ترتیب دادیم. سپس با تغییرات روی این پرتفوی­ ها و بتاهای نظیر آن­ها با بازده­ی آن، کوشش بر محاسبه­ ی صرف ریسک بتای خالص که از بتاهای محاسبه شده بدست آمده، گردید. مدل قیمت­ گذاری به­ کار رفته مدل چند عاملی با لحاظ ریسک نقدشوندگی می­ باشد که در آن، از فرایند رگرسیون فاما و مک بث، برای معناداری و بدست آوردن ضرایب بهره جستیم و نتایج نشان داد که سطح ریسک نقدشوندگی و بتای خالص در مدل بازدهی قیمت­ گذاری می­شوند و  ضرایب مربوط به این دو متغیر مثبت و معنادار بدست آمده ­اند. و ضرایب مربوط به سطح نقدشوندگی و بتای خالص مثبت بوده­اند. به این معنی که، تاثیر سطح نقدشوندگی و بتای خالص روی بازدهی به صورت مستقیم می­ باشد.