تیم دختران دانشکده در مسابقات والیبال دانشگاه موفق به کسب رتبه سوم شد. دانشکده مدیریت و اقتصاد این موفقیت را به تیم دختران و نیز دانشجویان دانشکده تبریک عرض می‌کند.

اعضای تیم از راست به چپ:

مهشید حدادی، فاطمه عباسپور، محبوبه محمد علیان، نگار مساوات، راضیه صالحی، مانا فریور، نیلوفر فنائی، زهرا دباغ