عنوان:

مقایسه عملکرد الگوریتم‌های اجرای معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

ارائه دهنده :

مهدی فتح آبادی

استاد راهنما:

خانم دکتر شیوا زمانی

استاد راهنمای همکار:

آقای دکتر علی ابراهیم نژاد

استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتر سید مهدی برکچیان

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر محمد علی رستگاری

زمان :

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۹

ساعت ۱۳:۳۰

مکان :

اتاق سمینار طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده پایان نامه :

به طور کلی معامله گران برای اجرای معاملات در بورس با هزینه های متفاوتی رو به رو هستند. برخی از این هزینه ها در دسته هزینه های آشکار(حق کمیسیون، مالیات و …) قرار می‌گیرد و برخی نیز در دسته هزینه های ضمنی(تفاوت در قیمت تمام شده سهم معامله شده قبل و بعد از معامله). معامله گران در مقابل هزینه های آشکار منفعل هستند، اما در مقابل هزینه های ضمنی اینگونه نیست. هزینه ضمنی معاملات  به شرایط بازار و استراتژی که معامله گران برای اجرای معاملات بکار می‌گیرند بستگی دارد. هرچه اندازه سفارشات معامله گران برای خرید یا فروش سهم خاصی زیاد باشد، هزینه ضمنی معاملات بیشتر خواهد شد. لذا برای مدیریت و کاهش هزینه ضمنی معاملات الگوریتم هایی پدید آمده که به کمک آنها می‌توان اندازه و نوع سفارشات(سفارش بازاری و سفارش محدود) را در هر بازه زمانی مدیریت کرد و مشخص نمود که با توجه به شرایط بازار و سایر پارامترهایی که در هزینه ضمنی معاملات تاثیر دارد بهتر است چه میزان و چه نوع از سفارش معامله شود. حال با توجه به اهمیت این نوع الگوریتم ها، ما به پیاده سازی ۶ الگوریتم اجرایی که ممکن است در  بورس اوراق بهادار تهران از آنها استفاده شود، پرداختیم. الگوریتم‌های اجرایی در این مطالعه برای ۱۴ سهم با نقدینگی کم در بورس اوراق بهادار تهران پیاده سازی شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد برای فروش سهام، مدیریت در اندازه سفارشات الزاما منجر به کاهش هزینه ضمنی معاملات نمی‌شود، اما مدیریت در نوع سفارش گذاری این گونه نیست. برای خرید سهام نیز، مدیریت در اندازه و نوع سفارشات، هر دو منجر به کاهش چشمگیر هزینه ضمنی معاملات می‌شود.